Ústav románských jazyků a literatur La Sombra del vientoDescargar 325,56 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión14.05.2017
Tamaño325,56 Kb.
  1   2   3   4
Masarykova univerzita

Filosofická fakulta

Ústav románských jazyků a literaturLa Sombra del viento: el contexto histórico de Barcelona en la época de la guerra civil

Bakalářská diplomová práce

Vedoucí: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.

Vypracovala: Barbora Hanušová

2013


Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury

………………………………….

Barbora Hanušová

Prohlašuji, že se tištěná verze mé práce shoduje s verzí elektronickou, vloženou do ISu

……………………………..

Barbora Hanušová

Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Atheně Alchazidu, Ph.D. za její profesionální a přesto velmi vstřícný a lidský přístup po celou dobu vedení mé práce. A Martinu Beníčkovi, za jeho neskonalou trpělivost a všestrannou podporu.Índice

  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal