Rut Carandell i Rieradevall Directora de l’Escola d’Administració Pública de CatalunyaDescargar 102,28 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión08.07.2017
Tamaño102,28 Kb.
  1   2   3

Generalitat de Catalunya

Escola d'Administració Pública

de Catalunya

ACTE INAUGURAL DEL MESTRATGE EN FUNCIÓ DIRECTIVA

Dimarts, 12 d’abril de 2005, 11 h, Escola d’Administració Pública de Catalunya

1a intervenció

Rut Carandell i Rieradevall

Directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Ens plau donar-los la benvinguda en aquest acte, un acte acadèmic, creiem que en majúscules, per tal d’iniciar aquest Mestratge en funció directiva, que ens fa molta il·lusió de començar, amb la participació del ponent que tinc al meu costat.


El conseller Carretero, des del moment que ens vam fer càrrec de l’Escola, ens va encarregar, potser amb la idea de treballar en un projecte pioner, perquè no ens consta que n’hi hagi, almenys a Catalunya, cap altre, uns estudis específics per als directius que treballen en les administracions públiques, fets des del punt de vista d’aquestes darreres. Per això, hem elaborat un contingut propi que hem treballat mitjançant el concurs i els consells d’una sèrie d’experts, professors universitaris i persones amb experiències en diferents administracions. Ha estat un treball intens, que ha durat uns mesos. Vull aprofitar l’ocasió per agrair, des d’aquí, l’esforç als professors i coordinadors que hi han participat perquè han treballat molt, però crec que, tal com ens explicarà després el professor Jordi Matas, el coordinador del Mestratge, la feina ha tingut un bon fruit, el qual a partir d’ara serà gaudit pels alumnes, que avui també ens acompanyen.

És, per tant, un projecte que es fa realitat. D’altra banda, nosaltres creiem que en qualsevol organització les persones amb responsabilitat de direcció tenen un paper decisiu. No en va, els directors són els que materialitzen els projectes i, consegüentment, la seva formació és molt important, perquè és a partir de la seva activitat que es pot aconseguir que els objectius que es proposa l’organització es portin a bon fi.


Catalunya necessita uns bons directius públics que tinguin una preparació excel·lent. I això val per a totes les administracions que actuen al nostre territori; totes necessiten aquest personal directiu ben format. Nosaltres podem donar la formació, però també cal el compromís de les persones que vénen aquí a estudiar perquè, com deia, el Govern té el deure d’impartir aquesta formació, però el compromís i l’aportació personals l’han de posar els alumnes.
Els voldria explicar més coses, però tots vostès vénen a escoltar els dos ponents de les jornades. Així doncs, per acabar, i recollint un pensament d’Oscar Wilde, que diu que l’educació és admirable, cal recordar, de tant en tant, que allò que val la pena saber no sempre es pot ensenyar i això ho puc dir des de la meva experiència, perquè moltes coses no les aprens fins que realment les has de fer i tens les eines per fer-les, com ara saber on es pot aconseguir la informació. Tenir les habilitats, que són les que intentarem ensenyar, et pot ajudar, però, com deia abans, també l’educació té aquest doble sentit. És un procés de doble sentit i cal la implicació de les persones que vénen a estudiar i a aprendre, i estic convençuda que l’èxit més important del programa serà aquesta dedicació i aquest compromís que hi aportaran els alumnes que vinguin.
Ara passaré la paraula al professor Jordi Matas, director del Mestratge i professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona, que, actualment, és vicerector de relacions institucionals de la Universitat i que és la persona amb qui, des del principi, vam començar a preparar i dissenyar els continguts d’aquest mestratge, alhora que vam pensar quines serien les persones que hi treballarien. Per tant, ell els explicarà més com s’estructura aquest mestratge i quina és la filosofia que hi ha al darrere de tot plegat.
2a intervenció

Jordi Matas i Dalamases

Director del Mestratge
La meva intervenció serà breu per donar pas de seguida a la inauguració del Mestratge. En primer lloc, voldria començar mostrant la meva satisfacció per haver participat en aquest projecte que avui presentem i per haver rebut també la confiança de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per ser el director del Mestratge en funció directiva.
Des que vam parlar inicialment d’aquest projecte, aproximadament cap al juliol de 2004, fins avui ha estat un no parar per tal de poder confeccionar un programa que creiem que conté els fonaments principals per a la formació de directius públics.
Aquest Mestratge en funció directiva i el seu programa són, doncs, fruit d’un gran esforç col·lectiu que s’ha fet en relativament poc temps i sobretot, això sí, com els deia ara mateix, amb moltíssima il·lusió.
És la primera edició del Mestratge i tots esperem que sigui un èxit, al mateix temps que desitgem també que creixi, que evolucioni, que es perfeccioni, que tingui un bon ressò en el marc de les administracions i que tingui prestigi i reconeixement públics.
El fet que des de l’Escola Administració Pública de Catalunya i des de la Conselleria de Governació s’hagi impulsat un programa integral per formar directiu públics és, al meu entendre, una decisió valenta i políticament molt important.
Hi ha moltes persones que, des de diverses perspectives científiques, ja fa anys que estem estudiant diferents parcel·les de les administracions catalanes i que sempre hem considerat que, des de l’Escola, s’havia de fer aquest tipus de formació: integral i no només sobre determinades habilitats directives. Si volem tenir una administració pública forta, compromesa, responsable i coherent, i si volem tenir un Govern de Catalunya fort, compromès, responsable i coherent, hi ha d’haver una seu pública que formi els directius també públics de les nostres administracions, i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya és qui ha de tenir aquesta funció, qui ha d’assumir aquest compromís, la qual cosa, tant la direcció de l’Escola com el mateix conseller tenen molt clar i s’explicita en el mateix pla estratègic de l’Escola.
Doncs bé, avui eixuguem aquest dèficit d’oferta pública de plans de formació integrals per a directius públics que durant molts anys hem trobat a faltar en aquest país. És obvi dir que els càrrecs directius de les nostres administracions permanentment fan política i permanentment gestionen els afers públics. També és obvi afirmar que els directius públics tenen un paper fonamental en l’impuls de polítiques i en el funcionament quotidià de les organitzacions públiques. Tots ells actuen diàriament en un àmbit complex on s’han de prendre decisions que han de tenir en compte múltiples actors i factors que poden afectar molta gent, que tenen un ressò que sovint va més enllà dels afectats, i pretenen dirigir i millorar el funcionament de l’àmbit públic, el funcionament de la cosa pública, en definitiva. És doncs una responsabilitat dels mateixos directius públics, però és també una responsabilitat de les administracions on treballen i dels partits que són al Govern, procurar que els nostres directius tinguin un perfil i una formació que els habiliti per ocupar càrrecs públics. Cal, per tant, destinar temps a la formació i cal valorar-la; cal que els directius públics siguin conscients que han de destinar temps a la seva formació perquè hem de demanar que tots ells tinguin uns determinats coneixements, un domini, unes habilitats concretes i que assumeixen uns valors sòlids i impertorbables que els permetin afrontar, amb fermesa i coherència, la seva activitat quotidiana en l’àmbit de la gestió pública.
Això també demana establir un perfil determinat de directiu públic o millor dit una base comuna, homogènia, a partir de la qual es puguin desenvolupar perfils adients, perfils distints. Unes mateixes arrels, uns mateixos fonaments, que garanteixin un bon exercici del càrrec. Ens calen uns directius públics que siguin uns bons professionals de la política, perquè cal ennoblir el concepte de política. És necessari que aquests directius coneguin profundament el funcionament del sistema polític i l’organització pública; que coneguin àmpliament l’entorn polític i social, i els seus interlocutors; que dominin la negociació, la persuasió i l’estratègia polítiques, l’art de la política en majúscules; que tinguin capacitat d’incidir i transformar la societat; que tinguin uns valors i una ètica pública, clau imprescindible en l’àmbit públic; que tinguin una capacitat de transformar les polítiques en serveis i actuacions adreçats als ciutadans; que dominin la gestió pública i les seves formes; que coneguin els ingressos, els pressupostos i la necessitat del control econòmic, i que tinguin presents tots aquests aspectes relatius als recursos humans de les entitats públiques. Aquests són els fonaments, els pilars, a partir dels quals s’ha de desenvolupar un bon perfil de la funció directiva, i, consegüentment, aquests són els blocs formatius del programa de formació integral del nostre mestratge: gestió i direcció pública, ciència política, organització i formes de gestió, recursos humans, recursos econòmics, valors i ètica públics, habilitats directives, planificació, avaluació i qualitat, i normativa i institucions europees.
I és a partir d’aquest pòsit formatiu que el directiu públic ha d’activar la seva capacitat per destil·lar aquests coneixements, per saber-los aplicar en el dia a dia i per demostrar la seva perícia personal, per evitar reduir o resoldre amb eficàcia, eficiència, flexibilitat, transparència, responsabilitat pública i vocació de servei els problemes que poden sorgir en la seva activitat quotidiana.
Tot això és el que al nostre entendre ha d’oferir un programa destinat a formar integralment els directius públics de les nostres administracions. És el que vol oferir, des d’una perspectiva pluridisciplinar, el Mestratge en funció directiva de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
340 hores dedicades a la formació per garantir una base teòrica i conceptual ferma i per conèixer-ne l’aplicació en casos concrets, distribuïdes en formació, debats participatius i aprenentatge, sempre pensant i, això és molt important, que hem de transmetre coneixements a persones que treballen en administracions públiques, no en empreses privades, i que ocupen llocs de comandament i d’alta direcció en les administracions catalanes. Hem de fer l’esforç d’enfocar la nostra estratègia pedagògica cap a aquest tipus d’alumnat.
Confio fermament en aquest projecte que ara comença. Tenim els continguts, i, sobretot, també tenim les persones, uns excel·lents coordinadors dels diversos blocs formatius: Xavier Voltaina, Rafael Giménez Asensio, Joan Mauri, Narcís Mir, Carles Ramió, Joaquim Soler Vilanova i Manuel Villorga. Tots ells han aportat els seus coneixements, la seva experiència i amb tots he treballat colze a colze, braç a braç, en la confecció d’aquest mestratge.
També tenim uns excel·lents professors, més de 40, grans professionals, que durant els propers mesos s’encarregaran de transmetre els seus coneixements i de demostrar la seva expertesa. També comptem amb l’equip de l’Escola d’Administració Pública, que ha treballat amb ganes, amb moltes ganes, i que ha contribuït a fer realitat aquest projecte. A tots moltes gràcies, i gràcies també a l’alumnat que ha confiat en el mestratge, a les institucions que també ens han fet confiança, i, finalment, també gràcies a tots vostès per estar aquí en aquest acte inaugural. Moltíssimes gràcies.

  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal