Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Jozef MackoDescargar 1,65 Mb.
Página1/15
Fecha de conversión17.09.2017
Tamaño1,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Ústav románských jazyků a literaturJozef Macko

Técnicas persuasivas en la publicidad impresa contemporánea española en los anuncios automovilísticos

Bakalářská diplomová práce

Vedoucí práce: Mgr. Monika Strmisková
Brno 2011

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně s použitím uvedených pramenů a literatury. Zároveň potvrzuji, že tištěná verze je shodná s verzí elektronickou.


...............................................

Jozef Macko

Zde bych chtěl poděkovat paní Mgr. Strmiskové za její rady při zpracování této bakalářské diplomové práce, panu Mgr. Stehlíkovi, Ph.D. za zapůjčení potřebných materiálů, Jesúsovi Landovi Pascualovi za odborné konzultace, a v neposlední řadě mým přátelům za cenné připomínky.

ÍNDICE


1. INTRODUCCIÓN 4

2. ¿CÓMO ES LA PUBLICIDAD DE AUTOMÓVILES? 6

3. LA PUBLICIDAD Y LA SOCIEDAD 8

4. LAS TENDENCIAS Y FINALIDAD DE LA PUBLICIDAD 10

5. LA IMAGEN PUBLICITARIA 16

5.1. Funciones de la imagen publicitaria 18

5.2. Funciones del mensaje lingüístico en relación con la imagen 19

6. RECEPTOR EN EL DISCURSO PUBLICITARIO 21

6.1. Topoi 23

6.2. Fórmulas de tratamiento al receptor 23

7. LOS VALORES EN LA PUBLICIDAD DE COCHES 25

8. RECURSOS LINGÜÍSTICOS DE LA PERSUASIÓN 32

8.1. Los cuantificadores 32

8.2. Los adjetivos 35

8.3. Los verbos 37

8.3.1. Los modos verbales 37

8.3.2. Los tiempos verbales 38

8.4. Los sustantivos 39

8.5. Recursos retóricos 40

8.5.1. Tropos 40

8.5.1.1. Tropos por desplazamiento de límites 40

8.5.1.2. Tropos por salto 41

8.5.2. Figuras retóricas 42

8.5.2.1. Figuras de amplificación 42

8.5.2.2. Figuras de repetición 43

8.5.2.3. Figuras de posición 44

8.5.2.4. Figuras de apelación 44

9. CONCLUSIÓN 45

10. BIBLIOGRAFÍA 47

11. ANEXOS 51


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


La base de datos está protegida por derechos de autor ©absta.info 2016
enviar mensaje

    Página principal